Skip to main content

Stel jezelf deze 6 vragen als je samenwerkt met andere culturen

Saskia Maarse | 18 januari 2022

Hoewel cultuur relatief is, ieder land allerlei subculturen kent en onze persoonlijkheid niet alleen door cultuur wordt gevormd, kan het weldegelijk effectief zijn om jezelf onderstaande vragen te stellen, zodra je met verschillende landen samenwerkt:

1. Overtuigen

Hoe overtuigen de mensen met wie je samenwerkt elkaar? Zijn ze (relatief) gericht op polderen of gaan ze eerder de confrontatie aan? En laten de betrokkenen hun emoties de vrije loop of houden ze die liever voor zichzelf?

2. Leiderschap

Hoe wordt er tegen autoriteit aangekeken en wie neemt de beslissingen? Komen de betrokkenen uit een (relatief) egalitaire samenleving of uit een land waar veel hiërarchie is?

3. Communicatie

Hoe communiceren de mensen met wie je samenwerkt, en wat betekenen hun woorden en gebaren? Communiceren ze op een (relatief) directe of juist (relatief) indirecte manier?

4. Personen

Welke personen zijn betrokken bij de samenwerking en wat is hun rol? Zijn ze (relatief) individualistisch ingesteld en trouw aan zichzelf? Of hebben ze meer collectivistische waarden en zijn ze trouw aan de groep?

5. Vertrouwen

Waarop is het vertrouwen gebaseerd? Zijn de betrokkenen (relatief) taakgericht of vinden ze de (lange termijn) relatie belangrijker?

6. Tijd

Wat betekent tijd voor de mensen met wie je samenwerkt? Houden ze zich (relatief) strak aan schema’s en deadlines of gaan ze juist flexibel om met tijd?

Saskia Maarse is intercultureel spreker, trainer en auteur. Ze geeft lezingen en workshops over cultuurverschillen, cultural awareness en de Nederlandse (zakelijke) cultuur in relatie tot andere culturen.

Leave a Reply