Skip to main content

De 3 grootste cultuurverschillen tussen Nederland en Frankrijk

Hoe meer kilometers tussen de landen, hoe groter de cultuurverschillen zou je denken. Helaas… niets is minder waar, want ook binnen Europa zijn er tussen landen veel culturele verschillen, zoals bijvoorbeeld tussen Nederland en Frankrijk.

Hoewel beide landen veel subculturen kennen, zijn dit de 3 belangrijkste zakelijke cultuurverschillen tussen Nederland en Frankrijk.

1. Overtuigen: consensus vs. confrontatie (culturele dimensie van Akteos)
Eén van de grootste verschillen tussen Nederland en Frankrijk is dat Nederlanders zich vooral richten op consensus: “We moeten er samen uitkomen”. In discussies vermijden ze conflicten en ontzien ze elkaars gevoelens. Een compromis is de beste uitkomst.

Bij Fransen draait het er meer om wie gelijk heeft. Om een discussie te winnen, gaan ze over het algemeen vaker de confrontatie aan. Voor mensen uit Zuid-Europese landen voelen win/win-situaties als het verliezen van een veldslag. Compromissen sluit je alleen als ze in je eigen voordeel zijn. Er is een sterke winnaarsmentaliteit waarbij trots een grote rol speelt.

2. Machtsafstand en leiderschap: egalitair vs. hiërarchisch (culturele dimensie van Hofstede)
Machtsafstand is de mate waarin de minder machtige mensen in een cultuur accepteren dat macht ongelijk is verdeeld. Door het egalitaire karakter en de overlegcultuur is de machtsafstand tussen bijvoorbeeld managers en hun ondergeschikten in Nederland klein. Alleen al het feit dat Hollandse bazen op de fiets naar hun werk gaan en vaak een broodje kaas eten als lunch, is voor werknemers en werkgevers uit Frankrijk onbegrijpelijk. Het is hier heel normaal om je leidinggevende bij de voornaam te noemen. Beslissingen neem je vaak als team, waarbij de leidinggevende vooral streeft naar voldoende draagvlak en overeenstemming bij alle medewerkers.

In Frankrijk worden organisaties daarentegen vaak gekenmerkt door een strakke hiërarchische structuur. De besluitvorming wijkt daardoor af van de platte organisatiestructuur in Nederland. Status speelt een belangrijke rol.

3. Vertrouwen: Taakgericht vs. relatiegericht (culturele dimensie van Erin Meyer)
Nederland staat bekend als een taakgericht land waarbij de arbeidsrelaties over het algemeen gebaseerd zijn op cognitief vertrouwen: “Je komt je afspraken na, je levert je producten op tijd, dus ik vertrouw je.” De overeenkomst is het contract.

Frankrijk is een land waarbij relaties vooral gebaseerd zijn op affectief vertrouwen. Deze vorm is veel persoonlijker. Het duurt daarom langer voordat het vertrouwen er is. Daar gaan vaak vele etentjes aan vooraf. Loyaliteit speelt een grote rol. Business is persoonlijker, en de relatie is het contract.

Succesvol samenwerken 
Onze denk- en handelswijze zit in ons systeem, het is onze mentaliteit. Maar wat hier goed werkt kan in andere landen het tegenovergestelde effectief hebben.

Succesvol samenwerken met andere landen gaat niet vanzelf. Je hebt daarvoor kennis van andere culturen nodig – en vooral bewustzijn van je eigen cultuur. Dat kost tijd en moeite. Maar uiteindelijk kunnen culturele kennis én culturele bewustwording je – als mens en organisatie – veel opleveren: meer mensenkennis, meer flexibiliteit, meer creativiteit en meer succes!

Over Saskia

Saskia Maarse is intercultureel spreker, trainer en auteur. Ze geeft lezingen en workshops over cultuurverschillen, cultural awareness en de Nederlandse (zakelijke) cultuur in relatie tot andere culturen.

Leave a Reply