Wat vertelt deze cultuurquote ons?

“Culturele bewustwording begint pas bij interactie met anderen”

Cultuurverschillen leren herkennen, accepteren en overbruggen begint bij culturele bewustwording.

Die bewustwording kun je ontwikkelen door bijvoorbeeld mensen uit andere landen en culturen te vragen wat hen opvalt aan jouw cultuur. Belangrijk daarbij is dat er wederzijds vertrouwen is en dat mensen zich veilig genoeg voelen om ervaringen en waarnemingen te kunnen delen. Kijken in de culturele spiegel is leerzaam en hilarisch, maar ook confronterend. Je leert inzien dat zaken die voor jou heel vanzelfsprekend zijn een hele andere betekenis kunnen hebben voor de ander.

Door je eigen aannames en waarheden te onderzoeken en ter discussie te durven stellen ontstaat er ruimte voor andere meningen en andere ideeën.  Zodra je inziet hoe jouw culturele gedrag overkomt op andere culturen kun je verwarrende situaties beter in cultureel perspectief plaatsen.