Wat betekent dit Amerikaanse spreekwoord? En welke culturele waarden zien we hierin terug?

“If at first you don’t succeed, try, try again”

Vertaling: Als het je in eerste instantie niet lukt, probeer het dan opnieuw.

Betekenis: Bij Amerikanen is de risicotolerantie hoog. Wie faalt, leert van zijn fouten en probeert het nog een keer. Oftewel:

  • Geef niet te snel op
  • Door te falen leer je
  • Durf risico te nemen
  • Je verdient een tweede kans

Door hun prestatiedrang hechten Amerikanen veel waarde aan positiviteit en enthousiasme – in tegenstelling tot Nederland, waar enthousiasme juist vaak wordt getemperd en als overdreven wordt ervaren. – Lisa Ross-Marcus, Intercultural consultant