Wat vertelt deze cultuurquote ons?

“One of the biggest mistakes we make is assuming that other people think the way we think”

Cultuur helpt ons om voortdurend betekenis te geven aan de wereld om ons heen. Wat alle culturen gemeen hebben is dat iedere cultuur zichzelf als ‘normaal’ beschouwt. We handelen vanuit ons eigen referentiekader: een kader dat wordt bepaald door de culturele waarden die we op jonge leeftijd meekrijgen. Die waarden worden zo vanzelfsprekend dat ze deel uitmaken van ons onderbewuste. Eenmaal volwassen houden we ons graag vast aan culturele rituelen en standpunten. Dat voelt veilig en vertrouwd. Tegelijkertijd oordelen we gemakkelijk over alles wat anders is. Met als gevolg dat we woorden, symbolen, gebaren, houding en gedrag van de mensen uit andere landen en culturen vaak verkeerd interpreteren. Dat patroon kunnen we doorbreken door ons eerst bewust te worden van onze eigen cultuur.

Lees meer hierover in het volgende blog: