Skip to main content

Studio Odijk is de eenmanszaak van Saskia Maarse, uit Zeewolde. U kunt als volgt

contact met me opnemen. Via e-mail: info@studio-odijk.nl. Of via telefoon: 06 533 25 902.

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan mij verstrekt. Het gaat in dat geval om de volgende persoonsgegevens:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Studio Odijk gegevens nodig heeft
Uw persoonsgegevens verwerk ik om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Uw persoonsgegevens gebruik ik voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.
Dus bijvoorbeeld om me goed voor te kunnen bereiden op een lezing of een workshop. Of voor het versturen van de factuur voor een boek, dat u heeft besteld. Of voor het mailen van mijn nieuwsbrief / blog, als u zich daarvoor heeft aangemeld.

Hoe lang Studio Odijk gegevens bewaart
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Saskia Maarse / Studio Odijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Studio Odijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Studio Odijk te kunnen verstrekken en om haar eventuele adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Studio Odijk heeft hier geen invloed op.

Studio Odijk heeft Google geen toestemming gegeven om via Studio Odijk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studio-odijk.nl. Ik zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door  Studio Odijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.